Expertiza contabila

     Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabiliadevarul intr-o situatie, problema sau litigiu. Expertiza este operatia facuta de unul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a masura, de a evalua anumite lucruri, sau un mijloc de proba dispus sau cerut de organul juridic in materie civila sau penala efectuat de un specialist, care prin cunostintele si experienta ce o poseda trebuie sa aduca lamurirea diferitelor aspecte necesare solutionarii unor cauze.
In sinteza, expertiza in general este un mijloc de proba de constatare, comfirmare, evaluare, lamurire sau dovedire pe baza cercetarii stiintifice, a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu.

     Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente si in evidenta tehnic-operativa si contabila anumite fapte, imprejurari, situatii, etc. de natura financiar-contabil. Expertiza contabila este misiunea data unui expert de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic in scopul de a furniza partilor interesate datele pentru o echitabila regularizare a situatiei.
Dupa destinatia sa expertiza contabila poate fi:
-judiciara – solicitata de anumite organe pentru solutionarea cauzelor aflate in stare de ancheta, cercetare, judecata. Ex: politia, parchetul, tribunalul.
-extrajudiciara – solicitata de p.f. sau p.j. interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Numirea expertilor.

     Expertizele contabile pot fi efectuate de catre persoana care are calitatea de expert si care figureaza in evidenta Biroului Central pentru Expertize Contabile.
Recomandarea expertilor contabili se face de catre birourile locale de expertiza contabila sau de cel central. Numirea expertilor contabili se face de organul care dispune efectuarea expertizei, dintre expertii recomandati de birourile locale. Expertul contabil odata ales, nu mai poate refuza decat in baza unor motive temeinice: boala, concediu, plecari in strainatate, etc.

Expertul este in incompatibilitate de a efectua expertiza contabila in anumite cazuri:
-este solicitate sa se pronunte in dosarul la care a participat in calitate de organ de control, de conducere, de organ de specialitate, a luat parte la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile, tehnic-operative, etc.
-asupra sa a fost declansata actiunea de urmarire penala sau s-a dispus trimiterea sa in judecata.
Expertul care cunoaste ca este in incompatibilitate sau ca exista un motiv de refuzare in privinta sa este obligat sa declare Biroului Local de Expertize Contabile, presedintelui instantei ca se abtine de la efectuarea expertizei.

Drepturile expertului contabil:
-sa examineze dosarul cauzei si alte lucrari necesare;
-sa participe la stabilirea obiectivelor expertizei;
-sa solicite organului care a dispus expertiza reformularea sau completarea obiectivelor;
-sa primeasca lamuriri si explicatii de la parti;
-sa fie remunerat.

Obligatii:
-sa sesizeze organul juridic ca se afla in situatia de abtinere sau refuzare;
-sa fie impartial;
-sa execute personal mandatul incredintat;
-sa respecte normele legale privind expertiza contabila;
-sa dea explicatii suplimentare la solicitarea organului juridic care a dispus expertiza.

Interdictii:
-sa incredinteze unei alte persoane efectuarea expertizei;
-sa divulge datele de care a luat cunostinta;
-sa ridice si sa pastreze la domiciliul sau dosarul cauzei;
-sa efectueze control financiar de gestiune.

Sanctiuni:
– raspunde disciplinar, administrativ, civil si penal dupa caz.
Sanctiunile disciplinare sunt: mustrare, avertisment scris, suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada de la 3 luni -; 1 an, interzicerea dreptului de a exercita profesia.

Principii:
Principiile fundamentale care trebuie sa-i ghideze pe expertii contabili in conduita si activitatea lor in relatiile personale cu ceilalti parteneri pot fi:
-integritatea – drept, cinstit, sincer;
-obiectivitate, independenta, secret profesional;
-respectarea normelor tehnice si profesionale;
-competenta profesionala si competenta deontologica (buna reputatie).

In asociatiile de proprietari expertiza contabila poate fi solicitata prin intermediul presedintelui cat si de oricare dintre membrii acesteia.

Expertiza extrajudiciara cuprinde

  • Verificarea gestiunii administratorului din care sa rezulte sumele incasate,destinatia acestora si platile efectuate.
  • Verifcarea efectuarii de catre administrator a inregistrarilor legale in contabilitate
  • Verificarea conducerii tuturor registrelor legale pentru asociatiile de proprietari
  • Veficarea daca au fost colectate si platite obligatiile catre stat rezultate din activitatea contabila a asociatiei.
  • Verificare tuturor sumelor incasate in numerar prin confruntarea chitantelor cu registru de incasari si plati incepand cu data din care nu s-au mai onorat obligatiile catre furnizorii de servicii si pana la data cand a fost aleasa o noua conducere a asociatiei de proprietari.
  • Verificarea tuturor platilor catre furnizorii de utilitati, legalitate a lor si daca in conditiile in care asociatia a inregistrat restante mari la furnizori administratorul a efectuat lucrari care nu erau urgente sau necesare sau a pastrat banii in casa fara a efectua plati la furnizori.
  • Determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilort achitate in perioada respectiva si cine se face vinovat de producerea lor.
  • Regasirea in evidentele asociatiei a unor plati mai mari sau mai mici decat sumele incasate in perioada respectiva.
  • Stabilirea prejudiciului cauzat asociatiei si membrilor acesteia.
  • Stabilirea obligatiilor (inclusiv majoriari si penalitati aferente sumelor neachitate la termenele scadente) la zi care fac obiectuldelapidarii asociatiei de proprietari.

Citeste si ...

Expertiza contabila

     Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabiliadevarul

Citeste »
error: Continutul este protejat !!!