FONDUL DE RULMENT

     Ce este fondul de rulment?

     Fondul de rulment alimenteaza in avans cheltuilelie asociatiei, se hotaraste prin decizie a adunarii generale se plateste si se restituie in momentul in care proprietarul instraineaza imobilul si pierde calitatea de membru al asociatiei de proprietari. Metodele de aplicare sunt definite in HG 1588/2007.

    –– Extras din lege –– 

    Punerea în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizare… din 19/12/2007 :

Art. 24. –

     1. În scopul asigurării fondurilor necesare pentru plăţi curente, asociaţia de proprietari stabileşte cuantumul şi cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regulă, fondul de rulment se dimensionează astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociaţia de proprietari în anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflaţiei, iar în cazurile asociaţiilor de proprietari nou-înfiinţate, prin constatarea şi însuşirea experienţei în domeniu a unor asociaţii de proprietari echivalente ca mărime.

     2. Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afişate pe lista de plată. Pentru încasarea fondului de rulment, casierul asociaţiei de proprietari eliberează chitanţă personalizată separată.

     3. În situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment.

     4. Fondul de rulment încasat se poate restitui în situaţiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei locuinţei nu se stipulează altfel, precum şi în situaţiile în care cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului executiv, la cererea proprietarului.

Citeste si ...

FONDUL DE RULMENT

     Ce este fondul de rulment?      Fondul de rulment alimenteaza in avans cheltuilelie asociatiei, se hotaraste prin

Citeste »
error: Continutul este protejat !!!