Dacă mă inundă vecinul?

Ce fac Dacă mă inundă vecinul?

Atunci cand conviețuim la bloc ne supunem unor compromisuri pe care trebuie sa vi le asumati. Dintre problemele care pot apărea sunt si cele legate de inundații. Dacă mă inundă vecinul, primul lucru care trebuie sa îl faceti este sa luati legătura cu el de urgenta. In cazul in care nu puteţi, luaţi măsurile urgente pentru limitarea prejudiciul. Dacă imobilul are robineţi pe palier, atunci pentru apartamentul in cauza, de urgenta, îi veţi opri alimentarea cu apa pana când proprietarul va ajunge acasă.

Dacă pe tavan sunt scurgeri frecvente si acesta este umed in acest caz, inundația poate sa provină de la o scurgere, o țeava care nu este sub presiune. O etanșeizare necorespunzătoare a unor părţi de la cada, dus, wc, sifon pardoseala, s.a.m.d. poate fi sursa de inundatie. În astfel de situații lucrurile se precipită si devin tensionate. Dacă proprietarul nu permite accesul in apartament pentru identificarea sursei de unde ar putea proveni aceasta inundatie, situatia devine si mai tensionata. In aceste cazuri asociația de proprietari trebuie sa înștiințeze proprietarul cu privire la obligația legala de a permite accesul in apartament. In termen de 5 zile acesta este obligat sa faca o programare pentru a determina daca sursa care produce inundația este de la apartamentul sau. Totodată daca se depistează sursa care provoacă inundația, proprietarii au la dispoziție fie înțelegerea amiabila fie instanța de judecata.

Articole din legea 196/2018 care prevăd aceste situatii sunt:

SECȚIUNEA a 2-a
Obligațiile proprietarilor din condominii

Art.30.

– (3) În condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea în construcții, proprietarul este obligat să mențină proprietatea sa individuală, locuință sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială. Niciun proprietar, chiriaș sau angajat al asociației de proprietari nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu și nu poate afecta funcționarea normală și întreținerea condominiului.

– (4) În cadrul proprietății individuale, proprietarul are obligația să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum și altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.

Art. 29.

– (1) În cazurile în care unul dintre proprietari împiedică, cu rea-credință și sub orice formă, folosirea normală a condominiului, sau a unor părți componente, potrivit destinației acestora, și creează prejudicii celorlalți proprietari, proprietarii prejudiciați sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său se poate adresa în scris președintelui, comitetului executiv al asociației de proprietari și instituțiilor cu atribuții privind respectarea ordinii și liniștii publice sau, după caz, instanțelor judecătorești.

Art. 31.

– (1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, dministratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.

– (2) În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii.

– (5) Dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligația să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații.

Recuperarea prejudiciului

Dacă mă inundă vecinul, pentru recuperarea prejudiciului esențial este depistarea sursei de inundație. Daca inundația provine de la partea comuna răspunderea cade in sarcina asociației de proprietari. Daca inundația provine de la instalația individuala, responsabile este a proprietarul.

Daca ma inunda vecinul?
Dacă mă inundă vecinul

Asociaţia de proprietari nu are obligații de intermediere a conflictelor dintre proprietari. Nu poate obliga un proprietar sa îl despăgubească pe altul pentru daunele produse. Ea poate doar sa confirme producerea inundației, nu si sa evalueze pagubele (suprafețe si obiecte afectate, costuri, etc.)

Plata cheltuielilor de judecata

In cazul in care nu se ajunge la nici un consens expertiza tehnica o va achita inițial partea vătămata. Ulterior aceasta o va putea recupera fie amiabil fie in instanța. Condiționat de interesul parților o astfel de problema se poate rezolva in timp si depinde de implicarea parților. Cheltuielile de judecata se recuperează de la partea care beneficiază de o hotărâre nefavorabila.

Citeste si ...

error: Continutul este protejat !!!