Cum se convoaca corect o adunare generala a asociatiei de proprietari

Convocarea adunarii generale

     In acest tutorial gasiti raspunsuri la intrebarea; Cum se convoaca corect o adunare generala a asociatiei de proprietari si cum pregatim un convocator. Convocatorul trebuie sa contina toate elementele obligatorii astfel incat acesta sa fie legal, logic si pe intelesul celor care il citesc.

     Adunarile generale ordinare, sunt obligatorii prin lege o data pe an in primul trimestru. Organizarea lor sta in obligatia presedintelui de asociatie.

     Convocatorul trebuie sa fie afisat la loc vizibil, de obicei la avizier, inchis, ca acesta sa nu dispara de la afisare. Presedintele de asociatie mai are obligatia de a strange intr-un tabel, semnaturi, de la toti membrii asociatiei de proprietari. Prin semnarea acestuia au lua la cunostinta despre organizarea acestei adunari generale. Pentru membrii de la care nu se pot obtine semnaturi, acestia vor fi instiintati prin scrisoare cu continut declarat si confirmare de primire.

In cazul in care folositi un soft informatic performant pentru administrarea asociatiilor de proprietari prin intermediul acestuia se pot trimite e-mail-uri cu privire la organizarea adunarii generale. Continutul mesajului si convocatorul atasat precum si certificatul livrare email ar trebui sa fie suficient pentru o convocare corecta.

     Termenele legale sunt:
     – Afisare la avizier cu 10 zile inainte de adunarea generala.
     – 15 zile termen de reconvocare in cazul in care la primul termen nu se intrunesc jumatate plus un membru.

     Extrase din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

     Art. 48. – (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari sunt prezenți personal sau prin reprezentanți care au o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează.

                     (2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociației de proprietari, întrunirea adunării enerale se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări în condițiile prevăzute la art. 47.

                     (3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați pe bază de tabel convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, și prin afișare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora.

                     (4) Hotărârile adunării generale a asociației de proprietari sunt obligatorii de la data afișării acestora la loc vizibil, conform prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenți la adunarea generală, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari.

                    (5) Hotărârile luate, în conformitate cu prevederile alin. (1) – (4), obligă toți proprietarii să participe, în proporțiile stabilite de adunarea generală, la plata lucrărilor, precum și la cheltuielile de funcționare, administrare, întreținere și de înlocuire a părților comune sau a elementelor transformate sau create.

      Art. 49. – (1) Hotărârile asociației de proprietari sunt luate în adunarea generală a proprietarilor, iar executarea lor este încredințată comitetului executiv și administratorului.

                   (3) Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociației de proprietari se au în vedere următoarele:

                            f) președintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării generale;

      Art. 57. – Președintele asociației de proprietari are următoarele atribuții:

                  k) întocmește tabelul convocator și afișul pentru avizier pentru adunările generale și asigură semnarea acestuia de către proprietari;

                  n) afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

Citeste si ...

error: Continutul este protejat !!!